Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodověda- referát

Dne 30. 4. 2019 si každý žák vylosoval téma referátu z PŘ živočichové, rostliny- rybník, pole.

Kancelářský papír velikosti A4 bude obsahovat název živočicha, příp. rostliny, obrázek ( nakreslený x vytisklý), stručný popis ( vzhled ), čím se živočich živí, popř. co potřebuje pro svůj život, růst, příp. zajímavost,...

Na konci práce se uvede:

-  odkaz na použité zdroje ( učebnice PŘ I., internet, encyklopedie, apod. ),

-  jméno autora, který referát zhotovil.

Termín vyhotovení úterý 7. 5. 2019.

Hana B. Kapr obecný  
Daniel C. Bažant obecný  
Štěpán D. Štika obecná- přiděleno  
David D. Čmelák zemní- přiděleno  
Nikola H. Jetel luční  
Helena H. Blatouch bahenní  
Tereza H. Vážka ploská  
Nathaly J. Kosatec žlutý  
Barbora K. Káně lesní  
Antonín K. Koroptev polní  
Lukáš L. Babočka kopřivová  
Eliška L. Majka fialová  
Miron M. Křepelka polní  
Daniel N. Mandelinka bramborová- přiděleno  
Jakub N. Racek chechtavý  
Magdaléna N. Čáp bílý  
Vojtěch P. Rákos obecný  
Anna P. Leknín bělostný  
Lukáš P. Skokan skřehotavý  
Kristýna P. Zajíc polní  
Veronika Š. Vydra říční  
Darina T. Labuť velká- přiděleno  
Daniel T. Čejka chocholatá  
Nicolas T. Saranče čárkované  
Rudolf V. Vrba bílá  
Kryštof V. Okoun říční  
Adam Z. Přeslička rolní  
Madeleine B. Užovka obojková